Anela Hrnjic

Kavlifondet – veien mot en bedre fremtid

Dette semesteret i valgemnet bærekraftig og digital varehandel har jeg valgt å fordype meg litt mer innen delemnet «bærekraft». Under vår første faglige forelesning fikk vi besøk av Madeleine Solstad som er rådgiver i FN sambandet. Her fikk vi et innblikk i FNS bærekraftsmål, hva det innebærer og hvordan disse kan nås.

Vi fikk tildelt noen oppgaver som vi skulle skrive om og oppgaven jeg har valgt er: Ta utgangspunkt i et av FNs bærekraftsmål og skriv om hvordan en bedrift jobber for å nå dette målet.

Tema jeg har valgt å fordype meg mer i er bærekraftmål nummer 13: Stoppe klimaendringene. Bedriften jeg har valgt å ta utgangspunkt i er Kavlifondet.

Mengden klimagasser fortsetter å øke i endringer i klimaet skjer raskere enn antatt. Effektene av dette er synlige over hele verden. Ifølge FN så må vi redusere økningen av gjennomsnittstemperaturen til 1,5*C dersom verden vil slippe konsekvensene i fremtiden. Det må kuttes store mengder med CO2, satses mer på fornybar energi, nye industrielle systemer og endringer i infrastruktur.

Litt om Kavlifondet

Har du noen gang tenkt over når du kjøper et produkt fra Kavli eller Q-meieriene, at du samtidig bidrar til at pengene går til gode formål?

Kavlifondet ble grunnlagt av Olav Kavli og sønnen Knut Kavli rundt 1962 da det ble opprettet en veldedig stiftelse for langsiktig samfunnsengasjement og allmenn-nytte. Kavli som eies av konsernet Kavlifondet har i over 50 år engasjert seg i en rekke prosjekter innenfor humanitært arbeid, forskning og kultur. Hele overskuddet går til nettopp dette.

Men selv om Kavlifondet er kjent for å være en stor bidragsyter så har de med årene lagt stort fokus på miljø og bærekraftig utvikling.

Hva har Kavlifondet gjort for å bli mer bærekraftig?

Ifølge FN så defineres bærekraftig utvikling som: Utvikling som imøtekommer dagens behov ute å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.

Kavlifondet har derfor innført en rekke tiltak som innebærer å spare mer energi, redusere matsvinn og avfall. De har som mål å redusere klimagassutslippene 5% årlig ved å benytte seg av fornybare energikilder og bli 100% fossilfrie.

De har gjort emballasjene sine mer brukervennlige for forbrukere når det kommer til resirkulering. Aluminiumstubene kan resirkuleres som metall og korken som plast. Også alle melkekartongene fra Q-meieriene vil nå komme i en 100% fornybart plantebasert material som gjør at 18 tonn med plast fjernes bare ved å ta bort målevinduet på kartongene. – Hvem trenger egentlig et målevindu på melkekartongen?

Matsvinn er en av de største miljøbelastningene. Kavli har skrevet under bransjeavtalen om reduksjon i matsvinn. Denne avtalen tar utgangspunkt i FNs bærekraftsmål om å redusere matsvinnet i Norge med 50% innen 2030.

Ifølge Østfoldforskning ble det i 2015 kastet mat i Norge for tilsvarende 355 000tonn, eller 68,7kg pr innbygger.

«Klimagassutslippene forbundet med matsvinnet tilsvarer ca. ¼ av utslippene fra personbiltransporten i Norge. Hele 61% av matsvinnet oppstår hjemme, deretter følger matindustrien (21%), butikkene (17%) og grossistene (1%).»

Når er målet nådd?

Kavli har satt seg noen store mål og har tatt opp kampen mot matsvinn, og de har som mål å redusere matsvinnet med HELE 30% fra 2015 til 2020. Dette skal gjøres ved å utvikle produkter og emballasje som bidrar til å redusere svinnet. Det skal være rettet fokus mot holdbarhet, emballasjen som forlenger kvaliteten på maten og som er brukervennlige.

Ved å ha en mer bærekraftig produksjon i grunn så vil dette bidra enormt til å minske ressursforbruk, miljøødeleggelse og klimagassutslipp når en vare blir produsert. Dette vil på sikt føre til økonomisk vekst, begrense klimaendringer og forbedre livskvaliteten vår på jorden.

Vi forbruker mer enn hva som er miljømessig bærekraftig. For å sikre bedre levekår nå og for neste generasjon må også hver enkel forbruker endre livsstil.

Det gjenstår å se om rapporten i slutten av året vil vise om tiltakene har gitt positiv effekt. Slik det ser ut nå har Kavlifondet oppnådd mye med sine tiltak så det blir spennende å følge med på reisen videre mot klimaendringene.

Hva gjør du for å ta vare på miljøet?

Kilder:

https://www.kavli.no/Helse-Ernaering/Miljoebaerekraft

https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal

https://www.q-meieriene.no/vintermelk-2020

1 thought on “Kavlifondet – veien mot en bedre fremtid

  1. Hei!
    Så gøy at du har kommet igang med bloggingen! Synes du tar opp mange interessante punkter, gleder meg til neste innlegg!
    Blogges Hanna!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *